روز: آوریل 1, 2019

ماموگرافی دیجیتال

ماموگرافی دیجیتال یکی از شایع ترین سرطان ها در زنان در ایران و جهان سرطان پستان می باشد. ماموگرافی یک رادیوگرافی ساده می باشد که توده هایی که در مرحله اول در حال شکل گیری اند و حتی قبل از اینکه قابل لمس در پستان می باشد را شناسایی می کند. ماموگرفی یکی از بهترین […]

ادامه مطلب